image description
Hakkımızda

TÜRKİYE KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ

TKYD Hakkında

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), kurumsal yatırımcıların gelişmesi ve yaygınlaşması, geniş kitlelere tanıtılması, mevzuatın, sermaye piyasalarının ve kurumsal yatırımcıların gelişmesini teşvik edici olması ve üyeler arasında mesleki dayanışmanın yaygınlaştırılması çalışmalarını yapmak amacıyla 1999 yılında kurulmuştur. 

TKYD, yatırım fonları, bireysel emeklilik fonları, borsa yatırım fonları, yatırım ortaklıkları, serbest fonlar, bireysel/kurumsal portföy yönetiminden oluşan Kolektif Yatırım Kurumları ve Portföy Yönetimi Sektörü’nü temsil etmektedir.  

TKYD kurumsal yatırımcı tabanını genişletme hedefiyle, kamu otoritesiyle sektör arasında köprü görevi yapan ve sektör içinde iletişimi sağlayan etkin bir sivil toplum örgütüdür. TKYD üyeleri portföy yönetim şirketleri, bankalar, sigorta ve emeklilik şirketleri, aracı kurumlar ve yatırım ortaklıklarından oluşmaktadır.  

Yatırım fonları, yatırım ortaklıkları, hayat sigorta şirketleri, bireysel emeklilik fonları, sosyal güvenlik kuruluşları bir ülkede sermaye piyasalarının tabanını oluşturmaktadır. Bu kurumlar, yatırımcılarının birikimlerini uzun vadeli fonlara yönlendirmektedirler. Bu fonların önemli bir bölümü sermaye piyasalarına yönelmekte, borsaların derinlik ve istikrar kazanmasına katkıda bulunmaktadır.

TKYD bu hedefleri doğrultusunda, sektörün ihtiyaçlarını belirleyerek çalışma grupları vasıtasıyla çalışmalar yapmakta, bu çalışmaları ve sektör görüşlerini kamu kurumlarıyla paylaşmaktadır. TKYD, sektördeki yüksek iletişim ve ilişki yönetiminde önemli bir role sahiptir.  

Kolektif Yatırım Kurumları ve Portföy Yönetimi Sektörü’nün önemli bir gelişim potansiyeli bulunmaktadır. Yeni Sermaye Piyasası Kanunu, mevzuat ve vergi alanında yapılan yeni düzenlemelerle dünya standartlarında bir sektöre sahip olmak için ciddi yenilikler getirmiştir. 

TKYD; sektörel dayanışmayı sağlamak amacıyla üyelere yönelik etkinlikler ve sektör temsilcilerini bir araya getiren yıllık sektörel toplantılar ve konferanslar düzenlemekte, EFAMA ve IIFA üyelikleri vasıtasıyla yurtdışı faaliyetlerde bulunmakta ve sektörel raporlar hazırlayarak Dünya ve Avrupa fon endüstrisi istatistiklerinde yerini almaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hazine Müsteşarlığı, Borsa İstanbul, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu (SPL) ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası (Takasbank), Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) yöneticileri ile her yıl düzenli olarak TKYD Sektör Toplantısı gerçekleştirmektedir.

TKYD uluslararası alanda EFAMA (Avrupa Yatırım Fonları ve Portföy Yönetimi Birliği-European Fund and Asset Management Association) ve IIFA (Uluslararası Yatırım Fonları Birliği – International Investment Fund Association)’in daimi üyesidir. TKYD EFAMA’nın Yönetim Kurulu’nda üye olarak sektörümüzü temsil etmektedir.

Dünya’da ve Avrupa’da Kolektif Yatırım Araçları Endüstrisi’ne büyük katkılar sağlayan bu iki kurumun benzer çalışmalarını, ülkemizde de Derneğimiz üstlenmiş bulunmaktadır.